הותר לרשות מקומית לדרוש ארנונה מוגדלת עבור שנת מס קודמת כאשר האישור מהשרים ניתן בסמוך לפני שנת המס הקודמת

עתמ (נצ’) 35244-07-13 פריניר (הדס 1987) בע”מ נ’ מועצה אזורית גליל תחתון

בית המשפט אישר לרשות מקומית לגבות שיעורי ארנונה מוגדלים (בהתאם לסעיף 9 [ב][2] לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב)) עבור שנת המס הקודמת לאחר שהאישור להגדלה התקבל סמוך לפני סוף שנת המס מנימוקים שונים, בין היתר, לאור אופיה של הוראת הסעיף, והעובדה כי הודע לנישומים מראש, כמצוות החוק, על הכוונה להגדיל את נטל הארנונה, והיה עליהם לכלכל צעדיהם בהתאם.

לקריאת כל פסקי הדין