המבחן להיותו של בניין לא ראוי לשימוש הינו אובייקטיבי ואין להתחשב במבחן הכדאיות הכלכלית.

עמנ (מרכז) 52341-11-13 בוטאניק לאב בע”מ נ’ עיריית פתח תקווה

המבחן להיות הבניין ראוי לשימוש הוא אובייקטיבי והשאלה היא מה מצבו הנוכחי של הבניין ולא מהו הסכום שיש להשקיע כדי להוציאו ממצבו הנוכחי, והלכה זו חלה גם ביחס לשאלה מתי מסתיימת בנייתו של בניין. אין למנוע את הפטור משום שהנישום נמנע מלבצע שיפוץ מסוים. במקרה זה מדובר בנכס שבמצבו הנוכחי לא ניתן לעשות בו שימוש ולכן המערערת זכאית לפטור.

לקריאת פסק הדין