טעות בשטח הנכס אינו מהווה עילה להתיר חיוב רטרואקטיבי

תאמ (רח’) 55455-10-10 המועצה האזורית גזר נ’ תמר אודס

נקבע כי עצם העובדה שקיים פער במדידות בין שטח הנכס הרשום לשטח הנכס בפועל לא מהווה עילה להטיל את האשמה על הנישום ולהטיל חיוב רטרואקטיבי