נדחתה תביעה להשבת היטלי פיתוח שנגבו ע”י רשות מקומית למרות ששולמו גם הצאות פיתוח במסגרת מכרז של המינהל

ע”א 2273/11 אינג’ בר יהודה בע”מ נ’ מינהל מקרקעי ישראל

נקבע כי מכרז הכולל הוראה לתשלום היטלי פיתוח בנוסף לדמי פיתוח מהווה בסיס מספיק לחיוב החברה בהיטלי פיתוח ואין לראות לבכך הטעיה לפי חוק החוזים. למעשה, לא ניתן לתבוע השבת היטלי פיתוח במקרים שהוסכם כחלק מתנאי המכרז לשלם גם דמי פיתוח וגם היטלי פיתוח

לקריאת פסק הדין