פסיקה- בוטל חיוב יזום בהיטלי פיתוח ואגרות

עת”מ 4891-07-10 בית בלב בע”מ נ’ עיריית רמת השרון

בית המשפט ביטל לחלוטין דרישות לתשלום היטלי פיתוח בטענה לתוספות בנייה לא חוקיות בנכס. נקבע כי אישורים להעדר חובות וחלוף הזמן הרב מביצוע העבודות הופכות את הטלת החיובים ללא חוקיים.ביהמ”ש התייחס להלכת אשבד וקבע כי כשלא מדובר בבניה נוספת המצדיקה גביית היטל נוסף בגין ההנאה שנוספה לבעלים מן הנכס, נותרת הלכת אל עמי על כנה, לפיה העירייה זכאית לגבות את ההיטל רק במשך “תקופת ביניים סבירה” לאחר תום הסלילה. כמו כן, נקבע כי לאור החלפת הבעלים בנכס, שהיו אפשריים רק לאחר מתן אישורים על העדר חובות, חזקה ששולמו היטלי הפיתוח והאגרות בגין כל הנכס. נטל הראיה עבר לעירייה להראות כי לא שולמו תשלומים כלשהם בעבר על ידי העותרת.

לקריאת פסק הדין