אגרות עירייה – אגרות והיטלי פיתוח

אגרות והיטלי פיתוח הם תשלומי חובה הנדרשים לתשלום על ידי בעלי נכסים לידי הרשויות המקומיות. תשלומים אלו ממנים את עלות ההתקנה והרכישה של מערכות תשתית עירונית: קווי הולכת מים, סלילת רחובות וכן מערכות ניקוז ותיעול.

שאל את עורך הדין בנושא:

נאור יאיר ממן – עורך דין לענייני אגרות עירוניות והיטלי פיתוח תשתיות

לעו”ד נאור יאיר ממן, עו”ד לאגרות עירייה, ניסיון רב ומוכח בבדיקה, ניתוח וטיפול בדרישות לתשלום היטלים ואגרות פיתוח תשתיות. “במהלך השנים צברנו ובנינו מאגרי מידע עשירים וכלים מתחומים שונים המאפשרים לנו לתת ללקוחותינו שירות מקצועי ומעמיק בתחום היטלי הפיתוח. מלבד הכלים המשפטיים, עומדים לרשותנו כלים מתחומי ההנדסה, האדריכלות, החשבונאות ועוד” – נאור יאיר ממן, עו”ד אגרות עירייה.

 

ממרום שנות הניסיון שצבר נאור יאיר ממן, עו”ד לאגרות עירייה, הוא סבור שהמרכיב החשוב ביותר בתחום זה הינו שיתוף הפעולה ומערכת היחסים בנינו ללקוח תוך שמירה על אימון ואמינות, וזאת בשל המורכבות הנלווית לניהול מחלוקת מול רשות מקומית בתקופת בנייה. חייבת להיות הקפדה מוחלטת על השיקולים של טובת הלקוח לפני כל שיקול אחר ולהתחשב במפת האינטרסים הכוללת שלו.

 

עורך דין נאור יאיר ממן מציין כי תעריף ההיטל מפורסם על ידי הרשות המקומית באמצעות חוקי עזר, ומחושב, דרך כלל, לפי שטח הקרקע והשטח הבנוי או המבוקש בהיתר הבנייה. התעריף לא נקבע בעלמא, אלא על סמך תחשיב כלכלי האמור לשקף חלוקה צודקת ושוויונית של עלויות הפיתוח בין כלל בעלי הנכסים.


המצב השורר כיום טומן בחובו פוטנציאל מובנה להפחתה או ביטול דרישות תשלום בהיטלי פיתוח. ה”חטא הקדמון” מתחיל מהסטה עיקבית ומתמשכת של הון זמין שנועד להקמת תשתיות, לצורך כיסוי גירעונות ושימושים שאמורים להיות מכוסים מהתקציב הרגיל.

 

פענוח הצופן המקודד בחוקי העזר הינה מלאכה מורכבת הדורשת השגה וניתוח של מידע מגוון החל מתיקי בניין וארכיונים וכלה בתוכניות בניה, פרוגרמות ותקציבי פיתוח חיצוניים. הרפורמה במשק המים והביוב העבירה את הסמכויות לגביית היטלי מים וביוב מהרשויות המקומיות לתאגידי המים. יחסי הגומלין בין האזרח, התאגיד, הרשות המקומית ורשות המים מעוררים סוגיות ואתגרים משפטיים חדשים.

 

יש לכם בעיה באגרות והיטלים מול העירייה? אל תתמודדו איתה לבד! צרו כעת קשר עם עו”ד נאור יאיר ממן, המומחה באגרות והיטלי פיתוח בעירייה בטלפון: 073-7690444

 
 

ראיון מערוץ המומחים בסלקום TV – היטלי פיתוח והיטלי שצ”פ